Personvern

Fyllepenna.no/shop er en del av Fyllepenna.no, som eies og driftes av Anders Kristiansen.

Butikken driftes ved hjelp av WordPress og WooCommerce, og alle betalinger håndteres av Stripe. Hvis du vil vite hvordan disse tjenestene håndterer personinformasjonen din kan du følge disse lenkene:

WordPress

WooCommerce

Stripe

Utover det forholder vi oss til standardbetingelsene som er satt opp av forbrukertilsynet.